Δάειρα

Δάειρα και Δαῑρα, η (Α)
αυτή που κατέχει τη γνώση (επίθ. τής Περσεφόνης στην Αθήνα).
[ΕΤΥΜΟΛ. θηλυκό όνομα σε -ειρα (πρβλ. αντιάνειρα, κυδιάνειρα κ.ά.), τού οποίου η ακριβής σημασία είναι άγνωστη. Υποστηρίχτηκε ότι συνδέεται με το δαήναι (απαρμφ. τού αορ. εδάην, πρβλ. διδάσκω), ενώ ο πρωταρχικός τ. είναι Δαίρα < *δᾰσριγᾰ (πρβλ. και αρχ. ινδ. dasra- «θαυματοποιός»). Εάν όμως ο τ. Δαίρα προήλθε απευθείας από το δαήναι, κατά τα θηλυκά σε -ειρα, τότε ο τ. Δαίρα είναι υστερογενής και προήλθε με ιωτακισμό (-ι-αντί -ει-). Πολύ αμφίβολη τέλος είναι και η υπόθεση ότι η λ. Δάειρα είναι το θηλ. τού δαήρ* «κουνιάδος»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Δαείρᾳ — Δαείρᾱͅ , Δάειρα Knowing one fem dat sg (attic doric aeolic) Δαείρᾱͅ , Δαείρη fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δάειρα — Knowing one fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δάειρα ή Δαίρα — Χθόνια θεά, που τη λάτρευαν στην Ελευσίνα και σχετιζόταν με τα μυστήρια που τελούνταν στην πόλη. Αργότερα, ταυτίστηκε με την Κόρη. Σύμφωνα με άλλον μύθο, ήταν σύζυγος του Εύμολπου και μητέρα της Ελευσίνας από τον Εύμολπο ή τον Ερμή. Τέλος, άλλη… …   Dictionary of Greek

  • Δαείρας — Δαείρᾱς , Δάειρα Knowing one fem acc pl Δαείρᾱς , Δάειρα Knowing one fem gen sg (attic doric aeolic) Δαείρᾱς , Δαείρη fem acc pl Δαείρᾱς , Δαείρη fem gen sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δαείραι — Δαείρᾱͅ , Δάειρα Knowing one fem dat sg (attic doric aeolic) Δαείρᾱͅ , Δαείρη fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Даира — (Δάειρα) божество елевзинского тайного учения. Мать героя Елевзина, эпонима города того же имени. Отождествлялась с различными богинями, чаще всего с Персефоной …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Δάειραν — Δάειρα Knowing one fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Okeanide — Die Okeaniden. Gustave Doré, 1860 Die Okeaniden (griechisch Ὠκεανίδες, Plural von Ὠκεανίς) sind in der griechischen Mythologie die Töchter des Okeanos und der Tethys, nur Hyginus gibt …   Deutsch Wikipedia

  • Daíra — DAÍRA, æ, Gr. Δάειρα, ας, (⇒ Tab. IV.) des Oceans Tochter, mit welcher Mercurius, nach einigen, den Eleusines zeugete. Pausan. Attic. c. 38. p. 71 …   Gründliches mythologisches Lexikon

  • Δαειρίτης — Δαειρίτης, ο (Α) [Δάειρα] ιερεύς τής Δαείρας (Περσεφόνης) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.